İSEK

İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi, İstanbul Bölgesinde sağlık sektöründe bir bölgesel kalkınma hamlesi oluşturma hedefiyle yola çıkmıştır ve 2018 Mart ayı sonunda 150 firma, 19 araştırma merkezi, 13 STK, 3 kamu üyesi ile faaliyetlerine devam etmektedir.

http://www.i-sek.org/

İSEK; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Çağrısı kapsamında ve Teknopark İstanbul A.Ş. (https://teknoparkistanbul.com.tr/) koordinasyonunda Mayıs 2017 tarihinden itibaren desteklenmektedir. Bu proje kapsamda planlanan Tıbbi Cihaz Pilot Üretim Tesisi, Tıbbi Cihaz Bölgesel Akredite Test Laboratuvarlarının Geliştirilmesi, Medikal Sektör Analizleri: Medikal Sektör Araştırma ve Üretim Gücü Envanteri, Biyo-Girişimcilik ve İnovasyon Programı faaliyetlerinin yanı sıra, üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik eğitim, çalıştay ve uluslararası fuarlara katılım ve temsiliyet hizmetleri yürütülmektedir.

İSEK ve TTGV işbirliği ile sağlık alanında çeşitli ortak çalışmalar yürütülmektedir. TTGV İDEANEST programına, İSEK bünyesinde ileride kendine yer bulmaya çalışan her yaştaki geleceğin girişimcilerinin, ilk fikirleri erken aşamalarını hızla geliştirmeleri, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımlarının teşvik edilmesi ve son olarak da ilk ürünlerinin sosyal sorumluluk odaklı çalışan STK’larla işbirliği içinde denemelerinin sağlanması amaçları için kitlesel fonlama çağrısı yapmak üzere katılımları planlanmıştır. Hem İSEK hem de TTGV tarafından özenle seçilen bu projelere/firmalara/kişilere desteklerinizi bekliyoruz. 

İSEK Sağlıkta Gelişim Kampanyası

İSEK Sağlıkta Gelişim Kampanyası