Kurulduğu 1991 yılından beri Türkiye’de teknolojinin gelişmesi için birçok finansal destek sunan TTGV, yeni fikirleri desteklemek amacı ile kitle fonlama konseptinin bağış bazlı özgün bir uygulaması olarak ideanest platformunu kullanıma açmıştır.

ideanest, teknolojinin toplumsal fayda ile kesiştiği noktalarda değer içeren ancak finansman sağlamakta zorlanan;

·             Teknoloji tabanlı erken aşama ürün/hizmet fikirleri,

·            Teknoloji ve inovasyon ekosistemini geliştirecek faaliyetler,

·            Teknoloji ve bilimsel konularda yapılan akademik araştırma projelerine

bağış bazlı kitle fonlama yolu ile kaynak geliştirmeyi hedefleyen bir TTGV arayüzü olarak kurgulanmıştır.

Türkçede “kitlesel fonlama” olarak bilinen crowdfunding uygulaması, internet teknolojisi ve sosyal medyanın hızlı gelişimi ile birlikte son yılların en dikkat çekici alternatif finansman kanalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kitlesel fonlama sistemi, bir projeye genellikle internet kanalıyla çok sayıda insan üzerinden küçük miktarlarda para toplayarak fon yaratma uygulaması olarak tanımlanmaktadır. Bu sistem kapsamında dünyada genel olarak ödül bazlı, hisse bazlı, borç bazlı ve bağış bazlı olmak üzere 4 tip kitle fonlama modeli uygulanmaktadır.

Kitle fonlamanın bağış bazlı tipinde bağışçılar, parasal olarak destekledikleri projenin hayata geçmesi karşılığında herhangi bir ticari kazanç veya maddi değeri olan herhangi bir ödül beklentisi içinde değillerdir. Aksine, bu tür sistemde katkı yapan bağışçılar, desteklerini gönüllük esası ile kendi ilgi alanlarına yönelik karşılıksız olarak yapar ve yaptıkları katkı ile projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyarlar.

ideanest ile projelere sadece finansal kaynak sağlanması hedeflenmemekte, proje sahiplerinin oluşacak ekosistem içinde ihtiyaçları olan diğer kaynaklara da (bilgi, network, danışmanlık, ayni destekler vb.) erişimlerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Bu noktada ideanest bireysel ve kurumsal bağışçılara ek olarak çözüm ortaklarını da bu platforma çekerek proje sahiplerinin finans dışındaki ihtiyaçlarının giderilmesine de destek olmaya çalışacaktır.

ideanest platformunda öncelikle projelerin gerçekleşmesi için gerekli temel ihtiyaçlarının fonlanması konusunda destek olunacak, ancak sağlanacak destek burada son bulmayıp ileri aşamalara geçen projelerin daha fazla miktardaki fon ihtiyaçlarının karşılanması için potansiyel yatırımcıların ve kurumsal destekçilerin de platforma çekilebilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

İdeanest’in hedefleri nelerdir?

İdeanest,

 “Kitlesel bağış” modeliyle ülkemizdeki akademik araştırma projelerini, teknoloji tabanlı erken aşama ürün/hizmet fikirlerini ve ekosistem faaliyetlerini desteklemek,

  Bu projelerin tümü için bir bağışçı kitlesi ve bağış geleneği oluşturarak, “teknoloji bağışçılığı” kavramını ön plana çıkarmak,

    Projeleri doğru bağışçı kitlelerine ulaştırarak platform üzerinde doğrulanmalarını sağlamak

  Yaratıcı, fona ihtiyaç duyan proje ve fikirleri, her yönüyle, toplum ile paylaşarak "Teknoloji Üreten Türkiye" ilkesine hizmet etmek,

    Toplumun bilimsel proje ve teknoloji geliştirme projelerine katkıda bulunmasını sağlamak,

    Fikir sahipleri ile uzmanları bir araya getirmek,

      Kar amacı gütmeden, projelere doğru görünürlüğü sağlayarak başarı öykülerinin yaratılmasına destek olmak

 istemektedir. 

 

İdeanest, sadece teknoloji temelli erken aşama ürün ve hizmet fikirleri, teknoloji ve İnovasyon ekosistemi faaliyeti ve araştırma projelerine bağış bazlı kitle fonlama yolu ile kaynak geliştirmeyi hedefleyen bir platformudur. Bu kapsama girmeyen projeler İdeanest tarafından kabul edilmeyecektir.

İdeanest üzerinde sadece "kişiler" proje oluşturabilirler. İdeanest şirketlerin kampanya oluşturmasına destek vermemektedir. Kitle fonlama yolu ile projelerine destek toplamak isteyen sivil toplum kuruluşlarının İdeanest Yönetimi iletişime geçmesi  gerekmektedir.

Projelerin destek toplamak amacı ile duyurulması aslen proje sahibinin görevidir. TTGV, İdeanest üzerindeki projeleri sadece kendi kanallarından kendi takipçilerine duyuracaktır.

TTGV, İdeanest üzerindeki projelere maddi destek sağlama garantisi veya gerekli fonu toplayabilme garantisi vermez.

İdeanest’te “ya hep ya hiç” kuralı geçerlidir. Hedeflediğiniz tutar kadar destek toplayamazsanız kampanya sonuna kadar toplanan tutar size aktarılmaz.

Fon toplayabilmek için potansiyel bağışçılara herhangi bir ödül veya hediye teklif edemezsiniz. Bağışçılar size sadece projenizi başarı ile gerçekleştirmeniz için destek vermektedirler. Sizden beklenen tek şey projenizi planlan sürede planlandığı şekilde gerçekleştirmenizdir.

Projeniz ile ilgili yüklediğiniz tüm bilgiler herkese açık şekilde görüntülenecektir. İdeanest size herhangi bir fikri mülkiyet koruması sağlamamaktadır. Fikrinizin üçüncü kişiler tarafından kolayca kopyalanabileceğini düşünüyorsanız İdeanest’e başvurmayı yeniden düşünebilirsiniz. Bununla beraber hedeflediğiniz fon tutarına ulaşmak için destekçilerinizi yeterli bir şekilde bilgilendirmeniz gerektiğini de unutmayın.

Hangi tür projeler İdeanest’e başvurabilir:

Teknoloji tabanlı ürün fikirleri:

Eğitim, sağlık, tarım - hayvancılık, temiz enerji teknolojileri ve ileri teknoloji alanındaki ürün veya hizmet geliştirme fikirleri öncelikli olmak üzere, teknoloji temelli erken aşama fikir ve prototip aşamasında olan yenilikçi ürün geliştirme projeleri ile bu konularla ilgili her türlü ilgili IoT (nesnelerin interneti) projelerine yer verilecektir.

Araştırma Projeleri

Bağımsız veya bir yükseköğretim kurumu bünyesinde yapılan teknoloji temelli bilimsel araştırma projeleri (bitirme projeleri, tez çalışmaları, akademik yayın için yapılacak deneyler, araştırmalar vb.) kabul edilecektir. Tek başına yapılacak deney ve anket çalışmaları ise kapsam dışında olup kabul edilmeyecektir.

Ekosistem Faaliyeti

Türkiye’deki teknoloji ve inovasyon ekosistemini geliştirecek, ticari amaçlı olmayan eğitim, çalıştay, atölye çalışması, konferans, fuar, hackaton ve yarışma gibi faaliyetler ile eğitim kurumlarının bilim ve teknoloji üretim kapasitelerini geliştirecek kampanya (bilgisayar, fablab, maker lab veya bilimsel araştırma laboratuvarı kurulması, mevcut laboratuvarların ihtiyaçlarının karşılanması, vb.)  faaliyetleri için İdeanest’e başvuru yapılabilecektir.

Proje bütçesi şu kalemlerden oluşabilir:

·       Ekipman

·       Deney- laboratuvar malzemesi

·       Üretim hammaddesi

·       Yazılım

·       Kırtasiye- baskı

·       Proje ilgili Konferans- eğitim katılım bedeli

·       Kitap- süreli yayın üyeliği

·       Veri satınalma gideri

·       Prototip geliştirme destek hizmetleri (3D yazıcı, CNC tezgâh, Lazer kesici kiralama, danışmanlık vb.)

·       Seyahat ve konaklama giderleri

·       Organizasyon giderleri 

NOT: Toplanacak fon proje kapsamında görev alacak kişilere maaş ödemesi için kullanılamaz.

 Süreç nasıl işliyor?

·       Yapmanız gereken ilk şey ideanest’e e-posta adresiniz ile kayıt olmak ve giriş yapmak.

·       Giriş yaptıktan sonra proje veya araştırmanızla ilgili temel bilgileri ideanest’e yüklüyor ve ön başvurunuzu tamamlıyorsunuz.

·       Burada projeniz girdiğiniz bilgiler esas alınarak inceleniyor. Eğer projeniz uygun görülürse sizinle internet üzerinden veya bireysel olarak görüşme yapıyoruz.

·       Projenizin uygunluk durumuna göre de ön başvurunuzu kabul veya reddediyoruz.

·       Eğer projeniz ön başvuruyu geçerse sizden projenizle ilgili detaylı bilgileri sistemimiz üzerinden bizimle paylaşmanızı istiyoruz.

·       Bu noktadan itibaren projenizi tekrar incelemeye alıyor, bilgilerinizin doğruluk ve yeterliliğini kontrol ediyoruz. İnceleme sonunda projeniz ideanest’İn kriterlerine uyuyor ve isteklerini karşılıyorsa projenizi onaylıyor ve ön yayın aşamasına alıyoruz. Aksi halde projenizi ya reddediyor ya da ihtiyaç duyduğumuz düzenlemeleri yapmanız için size bilgi veriyoruz.

·    Ön yayın aşamasında projeleriniz ideanest platformunda yayınlanmaya başlıyor. Sizler de bu aşamada projelerinizi çeşitli mecralardan 3. şahıslara duyurabilirsiniz.

·       Ön yayın aşaması, bağış yapabilecek statüsündeki birey veya kurumsal firmaların projenizi inceleyebilmesi, olası soru ve yorumlarını iletebilmesi için bir fırsattır. Bu fırsatı iyi şekilde değerlendiren proje sahipleri, hatalarını azaltıp beğeni ve olumlu yorumları artırarak fonlama aşamasında büyük avantaj sağlayabilirler.

·       Ön yayın aşamasının ne kadar süreceği kesin olmamakla birlikte projenizin alacağı etkileşimlere bağlıdır. Yeterli sayıda etkileşim aldığınızda bu süre tamamlanır ve projeniz fonlama aşamasına geçer.

·    Projenizin olumlu yorum, beğeni ve geri bildirim alması oldukça önemlidir. Aksi halde projeniz bir sonraki aşamaya geçemeyebilir.

·       Fonlama aşamasında projeniz destekçiler tarafından detaylıca incelenir ve projenize bağış toplanır.

·       Fonlama aşaması maksimum 60 günle sınırlıdır. Bu süre sonunda projeniz fonlamaya kapatılır.

·       Eğer projeniz belirlediğiniz bütçe hedefine ulaşmışsa ödeme ve izleme aşamasına geçilir.

·       Projeniz hedefinize ulaşmazsa hedefine ulaşamayan projeler kategorisine alınarak kapatılır. Bu durumda siz proje sahibine hiçbir şekilde fon aktarımı yapılmaz.

·       Ödeme öncesinde sizinle bir sözleşme imzalayacağız.

·       Bu sözleşmede sizinle proje takvimi, ödemeler ve diğer tüm hukuki konular belirlenir.

·    Sözleşme aşamasında bir anlaşmaya varılamaz ve sözleşme imzalanmazsa proje iptal edilir. Projenin aldığı fon proje sahibine aktarılmaz.

·  Sözleşme imzalandığı andan itibaren geçerlidir.  Sözleşmeye göre belirlenen ilgili satın almalar TTGV tarafından yapılır .

· Bundan sonraki süreçte sizinle yaptığımız sözleşmede kararlaştırdığımız dönemlerde bize ara raporlar göndereceksiniz.

·      Ayrıca proje sayfanızda da projenizin durumu hakkında da güncellemeler yayınlamanızı isteyeceğiz.

·       Bu paylaşımlarınız herkes tarafından görülebilecek.

·       Proje takvimine göre belirtmiş olduğunuz tarihte proje bitirme raporunuzu bizimle paylaşmanızı isteyeceğiz. 

·       Raporunuzun ekibimiz tarafından incelenip onaylanması durumunda da projenizi sonlandıracağız.

Proje Oluştur

Bağışlarınızla gerçekleşecek yenilikçi fikirler…

İdeanest, bağış bazlı kitle fonlama yolu ile kaynak geliştirmeyi hedefleyen bir TTGV arayüzü olarak kurgulanmıştır.

Bağış bazlı kitle fonlama, bir projenin birçok kişi tarafından bir karşılık beklemeden ayni ve nakdi olarak desteklenmesidir.

İdeanest bu özelliği ile proje sahiplerine, üzerinde çalıştıkları projeleri hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları kaynaklara, belirli bir kişinin veya kurumun yatırımı yerine, toplumdaki bireylerin irili ufaklı desteği ile ulaşma şansı tanır. Proje sahipleri yapılan destekler için herhangi bir karşılık verme stresi olmadan çalışmalarını gerçekleştirir. Ödül bazlı kitle fonlama yöntemlerinde görüldüğü gibi proje sahipleri destekçilere herhangi bir hediye veya ödül vaadinde bulunmaz. “Teknoloji bağışçıları” yapacakları destekleri karşılıksız olarak sadece söz konusu projenin gerçekleşmesine destek olmak için yaparlar. 

Amacımız bağışlarınızla destelenecek bu yenilikçi projelerin Teknoloji Üreten Türkiye'ye bir katkı sağlamalarıdır.

Sistem nasıl işliyor:

 • Projeleri inceleyin.
 • Proje ile ilgili aklınıza takılan sorular için proje sahibine soru sorabilir merak ettiğiniz konularda sizi bilgilendirmesini isteyebilirsiniz.
 • Desteklemek isteyeceğiniz projenin sayfasından "Projeyi Destekle" butonuna tıklayın.
 • Destek tutarınızı girin.
 • Ödemenizi ister kredi kartı ile isterseniz de İdeapuan'larınız ile yapın.

Projeye yapacağınız destekler hakkında:

İdeanest üzerinde bulunan projelere yaptığınız destekler doğrudan proje sahiplerinin hesaplarına aktarılmamakta, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'na bağış olarak alınmaktadır. TTGV burada bir güven aracısı olarak görev almakta, toplanan bağışlar projenin hedefine zamanında ulaşması durumunda proje sahibi ile yapılacak protokol ile kendisine kontrollü olarak aktarılmaktadır. Bu süreçte TTGV projenin ilerleyişini izlemekte ve projenin başarı ile tamamlanması için proje sahibine yardımcı olmaya devam etmektedir. Projenin tüm gelişmelerini siz de proje sayfasından izleyebilir, süreç hakkında proje sahibi le iletişime geçebilirsiniz.

İdeanest üzerindeki projeler için "Hepsi ya da Hiç" kuralı geçerlidir. Bu kural gereği projeler belirlenen süre içerisinde fon hedeflerine ulaşamazlarsa proje sahiplerine herhangi bir fon aktarımı yapılmaz. Böyle bir durumda sizlere bilgi dönülerek 2 seçenek sunulur:

1- Yaptığınız bağış kadar İdeapuan (1 TL = 1 İdeapuan) ideanest hesabınıza aktarılmasını seçebilirsiniz. Böylece siz bu İdeapuanlar ile başka projeleri destekleyebilirsiniz.

2- Yaptığınız bağışın İdeanest Havuz Hesabı'na aktarılmasını seçebilirsiniz. Bu havuzada biriken fonlar TTGV tarafından seçilen projelere aktarılır.

Güvenlik:

İdeanest sitesinde yapacağınız işlemler 256bit SSL ile şifrelenmektedir. Kredi kartı ile yapacağı ödemeleri için Vakıfbank tarafından sağlanan Sanal Pos hizmetleri kullanılmaktadır.

Vergi avantajı:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. Maddesinin dördüncü fıkrası ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin c fıkrasına göre Bakanlar Kurulu kararıyla Vergi Muafiyeti tanınan TTGV’ye, kurum veya işletme kazancının %5’ine kadar olan bir tutarda bağış yapılarak, bu bağışın vergiye esas kazançtan (matrahtan) düşülebilir. Bu oran gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için de aynıdır.

Bağış makbuzu:

Projelere yapacağınız bağışlar TTGV'ye bağış olarak yapılacağı için adınıza bir bağış makbuzu düzenlenecektir. Bu makbuzun size gönderilmesini isterseniz i[email protected] adresine talep epostası gönderebilirsiniz.

Bağışçı Hakları Beyannamesi

TTGV yurtiçinden veya yurtdışından bağış ve yardım alabilir. Bakanlar Kurulu kararıyla Vergi Muafiyeti tanınan TTGV’ye, kurum veya işletme kazancının %5’ine kadar olan bir tutarda bağış yapılarak, bu bağışın vergiye esas kazanç matrahtan düşülebilir. Bu oran gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için de aynıdır. Teknolojiye bağış kamu yararı için gönüllü olarak yapılan bir hayırseverlik faaliyetidir. Hayata değer katan verme ve paylaşım geleneğidir.

Hayırseverlikte kamuoyunun gereken saygı ve güvenini temin etmek, bağışçı ve potansiyel bağışçıların da tam güven duyabilmesi adına tüm bağışçıların aşağıda bulunan haklara sahip olduğunu beyan ederiz.

• TTGV ve projenin misyonu hakkında bilgilendirilmek, kaynakların nasıl kullanacağı ve kullanılan kaynakların söz verilen amaçlar yönünde ve verimli bir şekilde kullanılması,

• TTGV ve proje yönetiminde hizmet eden kişilerin kim olduğu hakkında bilgilendirilmek,

• Yapılan bağışın bağışlanma amacı yönünde kullanıldığının temin edilmesi,

• Uygun bir şekilde teşekkür edilmek ve tanınmak,

• Yapılan bağışların özenli, gizliliğine riayet edilerek, yasal mevzuatlara uygun bir şekilde tutulduğundan emin olmak,

• TTGV’nin tüm temsilcileriyle ilişkilerde profesyonellik beklemek,

• Bağış isteyen kişilerin kurumda hangi sıfatla bulunduğunu bilmek,

• Bağışçı istediği takdirde tüm bilgilerinin silinebilmesine imkân sağlamak,

• Bağışını yaparken ya da yapmadan önce, gerekli gördüğü soruları sormak ve sorularına hızlı, dürüst ve açık sözlü cevaplar almak.

 

Ideanest, bireysel bağışlara ek olarak kurumların da belirledikleri projeleri destekleyebilecekleri bir platform olarak kurgulanmıştır.

Kurumsal çalışmalar hakkında detaylı bilgi almak için [email protected] adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

 • 1991 yılında kamu-özel sektör işbirliği ile Türkiye’de özel sektörün teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenerek teknolojinin gerçek dünya ile buluşturulması amacı ile kurulduk.
 • Başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyada gelişmiş ekosistemlerde kabul ve ilgi gören “kar amacını öncelikli olarak gütmeyen aracı/uygulayıcı kuruluş” modelinin Türkiye’deki tek örneğiyiz.
 • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizden sağladığımız gelir ile yeni kaynaklar yaratarak faaiyetlerimizi çeşitlendirmeyi ve ölçeğini artırmayı hedeflediğimiz için “kar amacı gütmeyen ekonomik işletme” modeline yakın bir profil sergiliyoruz.
 • Türkiye’nin saygın kuruluşlarının yer aldığı 56 Üyelik Kurucular Kurulumuz, Kamu Kurumları, Özel Sektör Kuruluşları, Odalar, Dernekler, Vakıflar ve şahıslardan oluşuyor.
 • Yönetim Kurulumuz, 10 Üyesi özel sektör temsilcisi olmak üzere Kurucular Kurulumuzdan seçilmiş üyelerden, 5 Üye ise kamu temsilcileri olarak Vakıf Senedi’nde tanımlanan Kurum ve Kuruluşlarca atanmış toplam 15 üyeden oluşuyor.
 • Yeni fikirleri desteklemek amacı ile kitle fonlama konseptinin bağış bazlı özgün bir uygulaması olarak Ideanest platformunu kurduk

 

www.ttgv.org.tr

Proje hakkında detaylı bilgiyi proje sayfasını inceleyerek edinebilirsin.Projeyle ilgili diğer soruların için proje sayfasından proje sahibiyle doğrudan iletişime geçebilirsin.Eğer sorunun diğer destekçileri de ilgilendirdiğini düşünüyor ve onların da bu soruya verilecek cevaptan faydalanmalarını istiyorsan proje sayfasındaki yorum alanına da yazabilirsin.
ideanest, ödül bazlı kitlesel fonlamayı esas almaktadır. Bu nedenle her proje birçok ödül seçeneğine sahiptir. Proje sayfasında kendine uygun ödülü seçtikten sonra ödeme işlemini gerçekleştirerek beğendiğin projelere destek olabilirsin.
Projelere yaptığın destek miktarlarından ideanest komisyon almaz. Sadece banka ve diğer ödeme sistemlerinin işlemleri için bankaların aldıkları ücretler yaptığın destek miktarından kesilerek girişimciye aktarılır.
ideanest desteklenen projelerin üretim sürecini takip etmekle beraber, tamamlanıp tamamlanmaması konusunda doğrudan sorumlu değildir. ideanest, projelerin kriterlere uygunluğunu belirledikten sonra, fonlanmasına izin vermekte ve proje ile destekçileri buluşturmaktadır. Proje sahibi, proje başarıyla fonlandığı takdirde taahhüt ettiği ürünleri eksiksiz ve zamanında destekçilerine ulaştırmakla yükümlüdür.
Desteklediğin proje, hedeflediği fon miktarına ulaşamayarak başarısız sonuçlanırsa desteğin hiçbir kesintiye uğramadan hesabına iade edilecektir.
Proje sayfasında belirtilen teslim tarihi geçildiği halde, hala hediyen gelmediyse, ilk olarak, proje sayfasında proje sahibi tarafından yapılmış olabilecek teslim tarihi güncellemelerine bakabilirsin. Herhangi bir teslim tarihi güncellemesi göremiyorsan, proje sahibiyle doğrudan iletişime geçebileceğin gibi proje sayfasındaki yorum bölümünden de sorabilirsin.
Projelere yapılan destekler, kampanya süresinin bitmesine 24 saat kalana kadar iptal edilebilir. Ancak, unutmamalısın ki desteğin iptali, proje sahibinde hayal kırıklığı yaratacaktır.
Verdiğin destek karşılığında sadece destek aşamasında seçtiğin ödüle sahip olabilirsin, destek olduğun projenin hissesini alamazsın. ideanest hisse bazlı bir kitlesel fonlama sitesi değildir.
ideanest bir kitlesel fonlama platformudur. Burada toplayacağın fon kitleden gelir. Bu nedenle projenin kitlesel fonlamaya uygun olması gerekmektedir.
Projenin aşağıdaki kriterlere uygunluğunu ölçerek, kitlesel fonlamaya uygun olup olmadığını anlayabilirsin. Projen; Son tüketiciye yönelik geliştirilmiş, Destekçisine somut bir ödül sunabilecek, Ürün prototipini tamamlanmış, Kısa zamanda son üretimini tamamlayabilecek olmalıdır.
ideanest olarak, platformumuzda sadece teknoloji ve inovasyon odaklı projelere yer verebiliyoruz. Buna ek olarak projenin en az prototip aşamasına kadar gelmiş olması gerekiyor.
ideanest.com üzerinden Proje Başlatın sekmesinde karşılaşacağın proje başvuru formunu doldurarak başvurunu yapabilirsin. Başvurun ekibimizce kitlesel fonlama kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek sana olumlu veya olumsuz geri dönüş sağlanacaktır.
Proje başvuru durumunu Profil sayfandan Projelerim sekmesine tıklayarak görebilirsin. Buna ek olarak proje değerlendirme sürecin tamamlandığında sana bilgilendirme maili yollanacaktır.
Başvuru aşamasında projeni sadece ekibimiz görebilir. Bu esnada herhangi bir sıkıntı yaşamazsın. Sonrasında süreç olumlu ilerlediği ve projen fonlamaya açıldığı takdirde, projeni herkes görmeye başlar. Bu noktada ideanest’nın projenin koruma haklarıyla ilgili bir çalışması ve taahhütü bulunmamaktadır. İstersen projenin çalınmasını önlemek adına patent başvurunu yaparak, projeni koruma altına alabilirsin.
Kampanya süresi sonunda proje için toplanan fon miktarı, , hedeflenen fon miktarının altında kalırsa, toplanan tüm fon destekçilere iade edilir. Eğer hedeflenen fon miktarı yakalanırsa, toplanan tüm fon proje sahibine aktarılır. Fon toplamada bir üst sınır yoktur. Böylece, projeler finansal bakımdan daha rahat olabilir, projelerinin yaratıcılık seviyelerini yukarıya taşıyabilir, ya da projelerini beklenenden daha kısa sürede hayata geçirebilirler.
Projelere verilmiş olan destek miktarlarından ideanest komisyon almaz, hisse talep etmez. Sadece ödeme sistemi sağlayıcısının aldığı ücret toplanan fonlardan kesilerek girişimciye aktarılır.
ideanest veya ideanest.com üzerinden seni destekleyen hiçbir destekçi şirketine ortak olmaz. Sadece önceden belirlediğin ödüllere sahip olma hakkı kazanırlar.

İletişim

Cyberpark Cyberplaza B-Blok Kat:5-6 Bilkent 06800 ANKARA
(312) 265 02 72
ÜNVAN: TTGV Ankara Ofis