BAĞIŞ TUTARI

TEKNOLOJİ ÜRETEN TÜRKİYE İÇİN

Türkiye’de teknolojinin gelişimine katkıda bulunmak istiyorsanız, hangi projeye destek olacağınıza karar veremediğinizde, bir projeye bağış yapmak yerine, TTGV tarafından yönetilen Teknoloji Destek Fonu’na bağış yapabilirsiniz.

TTGV’nin kontrolünde olan bu fon, tüm projelerin bütçe hedeflerini desteklemede eş finansman olarak kullanılacaktır.

TEKNOLOJİ BAĞIŞÇILIĞI

Teknoloji bağışçılığı, teknolojiyi toplumsal fayda ile bir araya getiren projelere ve fikirlere karşılıksız nakdi ya da ayni destek sağlamaktır. Teknolojiyi topluma faydalı amaçlar için kullanmayı hedefleyen projelere yapılan bağışlar, toplumsal faydanın artmasına olanak sağladığı için ülkemizin gelişimine de katkıda bulunacaktır. Yapacağınız bağışlarla gençlerimizin Türkiye’nin teknolojisini geliştirmesine destek olabilirisiniz

VERGİ AVANTAJI SAĞLAR

ideanest’te bağışlar Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın bağış hesabına yapılır.

TTGV yurt içinden veya yurt dışından bağış ve yardım alabilir. Bakanlar Kurulu kararıyla Vergi Muafiyeti tanınan TTGV’ye, kurum veya işletme kazancınızın %5’ine kadar olan bir tutarda bağış yaparak, bu bağışı vergiye esas kazanç matrahtan düşebilirsiniz. Bu oran gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için de geçerlidir.

Türkiye'de teknolojiyi bir adım daha öteye taşımak, geleceğin teknolojisine bugün destek olmak için bağışlarınızla değişimi başlatın.